"Begin met het nodige. Doe daarna het mogelijke. En dan ineens doe je zomaar het onmogelijke."

-Franciscus van Assisi-
01

Coaching

Voor individuen en teams met gezond boerenverstand

Niets tijdens de coachingsessies zal gaan zoals je het verwacht. Er zijn geen gesprekken op zalvende toon en elke sessie brengt nieuwe verrassingen. Roland van Roermund zet alle technieken en instrumenten in om mensen weer in beweging te krijgen. Soms zelfs heel letterlijk door te gaan paardrijden, een boswandeling te maken, te winkelen of te basketballen. Soms in provocatieve gesprekken. Elke activiteit heeft als doel nieuwe inzichten te verkrijgen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken die het werk en het leven weer iets gemakkelijker maken.

Om iemand uit zijn of haar comfortzone te krijgen is wel wat aanmoediging nodig. Vaak moet iemand gewoon flink uitgedaagd worden. Maar het is de moeite waard! Want, zoals Albert Einstein al zei: "Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg…"

Met humor, warmte en die stimulerende prikkel leert de cliënt voor zichzelf op te komen, een realistisch zelfbeeld te creëren, gevoelens te uiten en zichzelf assertief op te stellen. Teams leren elkaars verhalen en talenten kennen, beter samenwerken en ze ontdekken hun gezamenlijke kracht.

Dus: wie ben je en wat wil je bereiken? Roland van Roermund begeleidt je naar jouw doelen op een ietwat onorthodoxe, maar altijd inspirerende manier!

Contactverzoek
02

Executive sparring partner

De leider onder de loep

Ook het management, bestuur of de teamleider heeft eens in de zoveel tijd een heldere spiegel nodig. Als er in het bedrijf veel verandert of als juist alles vastloopt, kan Roland van Roermund als executive sparring partner de juiste mensen weer in beweging krijgen.

Uiteraard komen de ambities en de zingeving, de plannen en de belangen en de onderlinge relaties aan de orde. Door vragen te stellen en antwoorden te spiegelen voelen leidinggevenden weer de verbinding met de bedrijfsmissie.

Roland van Roermund laat leiders creatiever denken en neemt hen mee buiten de gebruikelijke paden. Door geijkte patronen te doorbreken worden nieuwe inzichten en verandering weer bereikbaar en wordt nieuw leven in het bedrijf geblazen.

Waarde geven aan en halen uit je werk, meer controle over jouw rol in het bedrijf en duidelijkheid over de doorgroeimogelijkheden gun je elke werknemer. Een goede manager zal zijn nieuw opgedane kennis dan ook graag delen.

Contactverzoek
03

Business optimalization

Een beter bedrijf


De mensen maken het bedrijf. Maar pas door zowel de mensen als de processen en alle activiteiten kritisch te bekijken, kunnen de kwaliteit en het rendement van het bedrijf drastisch verhoogd worden.

Tijdens een intensief traject worden de zwakke en de sterke punten onderzocht. Daaruit volgt wat aangepast, beter benut of sterker ingezet kan worden. Organisatiebreed en organisatiediep worden alle aspecten van de bedrijfsvoering dan ingesteld op een succesvolle toekomst.

Door kernsessies en interviews worden onder meer bedrijfsvoering, personeelsbeheer, ontwikkelingsmogelijkheden, innovatie, belemmerende factoren en het herkennen van beschikbaar talent inzichtelijk gemaakt. De randvoorwaarden voor het verandertraject worden natuurlijk getoetst aan de missie en de visie van het bedrijf. Uiteindelijk staat er weer een organisatie waar directie, personeel en klanten gelukkig van worden.

Smart!Management heeft zich gespecialiseerd in het omzetten van denkkracht naar daadkracht. En dat merk je!

Contactverzoek
04

Core & Strategy Power Meetings

Zonder omwegen naar de kern

Smart!Management geeft je de reality check die je al zo lang nodig hebt. Waar staat jouw bedrijf echt voor? Wat is belangrijk in jullie onderlinge en externe communicatie? Wat wil je bereiken? Door alle franje en politiek correcte antwoorden achterwege te laten, komen we snel tot de kern. Jouw wensen. Jouw waarheid. Jouw toekomst.

Uit die kern ontwikkelen we de juiste strategie. Een strategie die direct in de praktijk ingezet kan worden. Duidelijk, meteen toepasbaar en door het management gemakkelijk en helder door te vertalen naar alle afdelingen in het bedrijf. Kernachtig. Krachtig. Onmisbaar.

Contactverzoek
05

People & Performance support

Vooruitgang op een stabiele basis

People & Performance Support geeft je de juiste tools om soepel met uitdagingen en veranderingen om te gaan. Praktische tips, direct toepasbare technieken en veel persoonlijk advies.

Omdat elk bedrijf, elke manager en elke situatie anders is leveren wij maatwerk. Geen traject is hetzelfde. Het resultaat wel: een succesvol bedrijf met tevreden werknemers en klanten!

Contact

Wat past nu het best bij jou en je bedrijf?

Management, teams en individuen

Smart!Management

Slim managen om continuïteit en kwaliteit te waarborgen. Succesvol managen om positieve veranderingen goed te begeleiden.

Individuen en (leidinggevende) teams ontdekken hun kracht met Smart!Management.


Contact

People & Performance Support

Antwoord geven op vragen die nog gesteld moeten worden. Je bedrijf veilig en enthousiast door veranderingen loodsen. Begrijpen wie je klanten en medewerkers zijn en wat zij willen.

People & Performance Support leert jullie alle vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Leren door te doen, op een zelf gekozen moment en op een persoonlijke, toegankelijke manier.


Contact

[24]7

Sommige vragen en ontwikkelingen houden zich niet aan kantoortijden. Voor een intensief coachingstraject is 24/7 altijd beschikbaar. Zonder restricties, 24/7.


[24]7

Meer [24]7 je eigen coach?

[24]7