Smart!Management

 
 
 

Executive sparring partner

Op zoek naar een eerlijke en scherpzinnige sparring partner?

Roland van Roermund spiegelt, luistert en stelt vragen. Vanuit zijn senior managementexpertise kan hij op tijdelijke basis worden ingezet als executive sparring partner. Tijdens het proces komen ambities, zingeving, plannen, belangen en relaties aan de orde. Leidinggevenden vinden weer binding met de bedrijfsmissie op een manier die voor iedereen zinvol en prettig is. Als executive coach stimuleert Roland van Roermund om de blik weer naar buiten te richten: denken en handelen buiten de geijkte patronen. Zo wordt verandering mogelijk en nieuwe inzichten zichtbaar. Het resultaat is een waardevolle en duurzame relatie met de werksituatie, meer controle over de eigen rol binnen de missie en inzicht in de groeimogelijkheden die daarin liggen besloten.

 

"De F.A.M. en Smart!Management zijn nog lang niet klaar met elkaar, maar tot zover: Roland enorm bedankt!"


Thorald Rasker, voorzitter FAM