Smart!Management

 
 
 

Business optimalization

Het woord zegt het al. Bij business optimalization wordt uw bedrijf volledig geoptimaliseerd.De mensen, de processen en de activiteiten worden kritisch tegen het licht gehouden met als einddoel om de kwaliteit van de organisatie en het rendement te verhogen. Niet alleen het verbeteren van zwakke punten binnen de bedrijfsvoering staan centraal tijdens dit intensieve traject, maar juist ook de sterke punten van uw organisatie en hoe deze verder benut en vergroot kunnen worden. Om te zorgen dat ondernemerschap op alle niveaus kan floreren, heeft Smart!Management zich gespecialiseerd in het omzetten van denkkracht naar daadkracht.Een voorbeeld? Een grote multidisciplinaire paramedische dienstverlener kwam bij Roland van Roermund met de vraag de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening op een hoger niveau te brengen. Na een aantal kernsessies met de directie is een blauwdruk gemaakt voor de toekomst verdeeld over een driejarenplan. De randvoorwaarden zijn getoetst aan de missie en visie van het bedrijf. Na een aftrap met het voltallige personeel ging het traject van start. Tijdens individuele interviews met het personeel werd hun visie gevraagd op onderdelen zoals bedrijfsvoering, personeelsbeheer, persoonlijke en organisatie ontwikkeling, innovatie, omgaan met belemmerende factoren en een beter gebruik en uitbreiding van het aanwezige potentieel. Lineair aan deze interviews en kernsessies is begonnen aan het verfijnen van bedrijfsprocessen en procedures.

 

"Een belangrijk onderdeel van ons huidige en toekomstige succes"


R.W. de Boer, directeur/ eigenaar Fysiogroep Zaandam